Novetats

El Govern de la Generalitat de Catalunya commemorarà el centenari de Felícia Fuster

Dins els esdeveniments i les personalitats que commemorarà el Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 2021 ha inclòs la celebració dels cent anys del naixement de Felícia Fuster.

Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya: https://govern.cat/gov/notes-premsa/392051/el-govern-aprova-els-esdeveniments-i-personalitats-que-commemorara-l-any-2021