Bibliografia

La intenció d’elaborar mons i realitats inèdites, que és el que s’escau a l’art, mereixen tota la’atenció.

Bibliografia sobre exposicions

Catalogue du Salon de l’Art Libre 1958, 13 Décembre-28 Décembre, Palais de Beaux-Arts de la Ville, París.

Catalogue du Salon de l’Art Livre 1959, 12 Décembre-27 Décembre, Palais de Beaux-Arts de la Ville, París.

Women’s Internacional Art Club, Cataleg of Exhibition of Painting & Sculpture, 1961, R.B.A. Galleries, Suffolk Street, S.W.I. Foreign Section – Selected Group from Paris (London, Women’s Internacional Art Club, 1961)

“Fuste”, Amateur de I’art, 1971. Article molt breu sobre I’exposició a la Galerie Arcanes, octubre.

Salon d’Automne 1975.Hommage a Michel-Ange, Grand Palais des Champs Elysées, París, Societé du Salon d’Automne, 1975.

Catalogue de la 85e Exposition de la societé des Artistes Independants, Grand Palais des Champs-Elysées, París, Societé des Artistes Independants, 1974.

Pauwels, Louis, “Fel, Felícia Fuster”, L’arche de Noé et les naifs, París, M. Fourny, 1977.

L’Univers des naifs. Musée de l’Athénée, Géneve, 1983, Exposition organisée avec la collaboration de la Galerie Pro Arte Kasper a Morges.

“Fusté, Fel”, L’Art Naif International, 1985, Brive, SA. Edition G. Michel, 1985.

“La Gallerie Muscade”, Les cahiers de Peinture, N. 60, 3 avri11991. (Comentari sobre I’exposició i transcripció de frases escrites per ella sobre la pintura plurivisional).

Catalogue officiel du Salon des artistes du 20e arrondissement, 1992. París, UdaC.

Socias Palau, Jaume, “Crónica de Barcelona”, Goya. Revista de Arte, N° 228, 1992.

Segarra i Martí, Rosa, “L’obra de Felícia Fuster: subjectiva i suggerent”, DUODA, Revista d’estudis femenins, núm. 3, 1992. P

Catalogue du Contemporaines. noeme Salan de l’Union des Femmes Peintres, Sculpteurs, Espace Eiffel-Branly, 1994.

25 Frei, Berliner Kunstausstellung, 1995.

Ancarola, Nora; Julià, Lluïsa, Avui, 15.01.2001 (web de la Fundació Felícia Fuster).

Bibliografia sobre l'obra literària

Catalogue du Salon de l’Art Libre 1958, 13 Décembre-28 Décembre, Palais de Beaux-Arts de la Ville, París.

Catalogue du Salon de l’Art Livre 1959, 12 Décembre-27 Décembre, Palais de Beaux-Arts de la Ville, París.

Women’s Internacional Art Club, Cataleg of Exhibition of Painting & Sculpture, 1961, R.B.A. Galleries, Suffolk Street, S.W.I. Foreign Section – Selected Group from Paris (London, Women’s Internacional Art Club, 1961)

“Fuste”, Amateur de I’art, 1971. Article molt breu sobre I’exposició a la Galerie Arcanes, octubre.

Salon d’Automne 1975.Hommage a Michel-Ange, Grand Palais des Champs Elysées, París, Societé du Salon d’Automne, 1975.

Catalogue de la 85e Exposition de la societé des Artistes Independants, Grand Palais des Champs-Elysées, París, Societé des Artistes Independants, 1974.

Pauwels, Louis, “Fel, Felícia Fuster”, L’arche de Noé et les naifs, París, M. Fourny, 1977.

L’Univers des naifs. Musée de l’Athénée, Géneve, 1983, Exposition organisée avec la collaboration de la Galerie Pro Arte Kasper a Morges.

“Fusté, Fel”, L’Art Naif International, 1985, Brive, SA. Edition G. Michel, 1985.

“La Gallerie Muscade”, Les cahiers de Peinture, N. 60, 3 avri11991. (Comentari sobre I’exposició i transcripció de frases escrites per ella sobre la pintura plurivisional).

Catalogue officiel du Salon des artistes du 20e arrondissement, 1992. París, UdaC.

Socias Palau, Jaume, “Crónica de Barcelona”, Goya. Revista de Arte, N° 228, 1992.

Segarra i Martí, Rosa, “L’obra de Felícia Fuster: subjectiva i suggerent”, DUODA, Revista d’estudis femenins, núm. 3, 1992. P

Catalogue du Contemporaines. noeme Salan de l’Union des Femmes Peintres, Sculpteurs, Espace Eiffel-Branly, 1994.

25 Frei, Berliner Kunstausstellung, 1995.

Ancarola, Nora; Julià, Lluïsa, Avui, 15.01.2001 (web de la Fundació Felícia Fuster).