(Actualitzada 30 de setembre del 2018)

A FUNDACI脫 FEL脥CIA FUSTER treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Pol铆tica de Privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa:

 • Responsable del tractament
 • Objectius de la fundaci贸
 • Finalitats del tractament de dades
 • Per铆ode de conservaci贸 de dades
 • Legitimaci贸 per al tractament de dades
 • Comunicaci贸 de dades
 • Transfer猫ncies internacionals de dades
 • Els seus drets
 • Obtenci贸 de les seves dades.

QUI 脡S EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Ra贸 social: FUNDACI脫 FEL脥CIA FUSTER

Nom comercial: FUNDACI脫 FEL脥CIA FUSTER

NIF: G-66311518

Adre莽a postal: CR. DE CAMPS I FABRE, 3- 11 BAIXOS, PORTA 3 鈥 08006 BARCELONA (Barcelona)

Tel猫fon: +34 93 217 15 09

Correu electr貌nic: felicia@fundacioffuster.org

OBJECTIUS DE LA FUNDACI脫:

 1. Ajudar a les persones sense possibilitats econ貌miques en la realitzaci贸 d鈥檈studis superiors, preferentment persones procedents dels Orphelins d鈥橝uteil de Par铆s.
 2. Ajudar en la realitzaci贸 de projectes art铆stics, persones pintores, escultores, gravadores i persones que desenvolupin t猫cniques directament relacionades amb aquestes especialitats.
 3. Ajudar a nivell de doctorat o perfeccionament universitari, persones estudioses de la llengua natal, preferentment no residents en territori espanyol, tant si s贸n ling眉istes com liter脿ries o poetes, amb la finalitat de projectar la llengua catalana a l鈥檈stranger.

Per l鈥檃compliment d鈥檃quests objectius s鈥檃torgaran beques i/o borses d鈥檈studis anuals, d鈥檃cord amb els requisits que seran marcats i publicitats per la mateixa Fundaci贸.

Un altre aspecte 茅 la pr貌pia obra de Fel铆cia Fuster. En aquest sentit, la Fundaci贸 es marca com a objectius: aplegar, conservar, gestionar, administrar, exhibir i difondre l鈥檕bra liter脿ria i art铆stica de Fel铆cia Fuster. A tal fi, est脿 en projecte l鈥檈dici贸 de la seva obra completa; realitzar sessions de lectura po猫tica com la que avui iniciem, i organitzar exposicions del conjunt de la seva obra: pintura, gravat i obra liter脿ria i po猫tica.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A FUNDACI脫 FEL脥CIA FUSTER el tractament de dades es realitza amb les seg眉ents finalitats, en funci贸 del motiu pel qual ens els hagi facilitat:

 1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, per informar dels nostres ajuts, projectes art铆stics i persones estudioses de la llengua catalana, donar resposta a la seva sol路licitud, petici贸 o consulta i fer un seguiment posterior.
 2. Gestionar, les dades proporcionades pels patrons i col路laboradors a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, aix铆 com per informar sobre activitats, esdeveniments i not铆cies relacionades amb la nostra fundaci贸 que puguin ser del seu inter猫s.
 3. Gestionar les dades particulars de l鈥檜suari per la seva participaci贸 en els diferents esdeveniments o activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per informar sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar i que puguin ser del seu inter猫s.
 4. Realitzar, si 茅s el cas, el perfil d’usuari per oferir-li els nostres ajuts i serveis.

PER QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

 • Les dades per a la gesti贸 de la relaci贸 amb els patrons, col路laboradors i usuaris seran conservades durant tot el temps en qu猫 la relaci贸 sigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relaci贸, si 茅s el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislaci贸 aplicable.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres ajuts, activitats o esdeveniments es mantindran durant la vig猫ncia i publicitat dels mateixos als quals fan refer猫ncia, llevat que s’expressi el seu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades per a la participaci贸 en esdeveniments i activitats es conservaran durant el temps que durin els mateixos, per gestionar el seu desenvolupament i, despr茅s, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realitzaci贸.
 • Les dades per a l’enviament de comunicacions i elaboraci贸 de perfils dels nostres ajuts o activitats seran conservades indefinidament fins que, si 茅s el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los.

QUINA 脡S LA LEGITIMACI脫 PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

 • La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats 1 a 2 茅s la relaci贸 contractual de la prestaci贸 del servei corresponent.
 • L’oferta prospectiva de ajuts i activitats a patrons o col路laboradors t茅 com a base la satisfacci贸 de l’inter猫s leg铆tim consistent en poder oferir i informar als nostres patrons o col路laboradors de les activitats o esdeveniments que organitza la Fundaci贸. Aquest inter猫s leg铆tim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecci贸 de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de m脿rqueting directe.No obstant aix貌, li recordem que t茅 dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Pol铆tica.
 • La base de l’enviament de comunicacions informatives a nous usuaris 茅s el consentiment que s’ha sol路licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectar脿 en cap cas a l’execuci贸 del contracte, per貌 els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

No es cediran dades a tercers excepte a:

 • A les entitats col路laboradores per la gesti贸 dels ajuts i organitzaci贸 d鈥檃ctivitats.
 • A les entitats financeres a trav茅s de les quals s’articuli la gesti贸 de cobraments i pagaments.
 • A les administracions p煤bliques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

TRANSFER脠NCIES DE DADES A TERCERS PA脧SOS?

No es realitzen transfer猫ncies internacionals de dades.

QUINS S脫N ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

 • Qualsevol persona t茅 dret a obtenir confirmaci贸 sobre si enFUNDACI脫 FEL脥CIA FUSTER estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, aix铆 com a sol路licitar la rectificaci贸 de les dades inexactes o, si 茅s el cas, sol路licitar la seva supressi贸 quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als que van ser recollides.
 • En determinades circumst脿ncies, els interessats podran sol路licitar la limitaci贸 del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en aquest cas 煤nicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumst脿ncies i per motius relacionats amb la seva situaci贸 particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FUNDACI脫 FEL脥CIA FUSTER deixar脿 de tractar les dades, excepte per motius leg铆tims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.Vost猫 podr脿 exercir materialment els seus drets de la seg眉ent manera:
  • Per correu electr貌nic adjuntant c貌pia del seu DNI a:felicia@fundacioffuster.org.
  • Per correu postal: Carrer de Camps i Fabre, 3-11 Baixos, Porta 3 鈥 08006 Barcelona (Barcelona), adjuntant fotocopia del seu DNI.
  • A l’adre莽a de correu electr貌nic i correu postal indicada, li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.
 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, t茅 dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que aix貌 afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
 • En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecci贸 de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacci贸 en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamaci贸 davant l’Autoritat de Control en mat猫ria de protecci贸 de dades competent a trav茅s del seu lloc web: www.agpd.es

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

 • Les dades personals que tractem a FUNDACI脫 FEL脥CIA FUSTERprocedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.
 • Us recordem que no hauria de proporcionar dades de tercers llevat que tingui perm铆s per fer-ho i que pr猫viament ha estat informat.
 • No es tracten categories especials de dades personals (s贸n aquelles dades que revelen l’origen 猫tnic o racial, les opinions pol铆tiques, les conviccions religioses o filos貌fiques, o l’afiliaci贸 sindical, dades gen猫tiques, dades biom猫triques dirigits a identificar de manera un铆voca a una persona f铆sica, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina 茅s l’orientaci贸 sexual d’una persona f铆sica).